Vesipumppu pitää akvaarion puhtaana

Filtosmart60_suodattimen-pidike

    Akvaarion vesipumppu on yksi keskeisimpiä välineitä akvaarion ylläpidon kannalta. Vesipumppu on se osa akvaarion laitteistosta, joka varmistaa, että akvaariosi vesi pysyy virtaavan – ei seisovan – veden kaltaisena. Näin ollen vesipumpun merkitystä akvaarion kokonaistekniikan kannalta on vaikea yliarvioida. Ei olisi liioiteltua verrata akvaarion vesipumppua sydämeen: samalla tavalla kuin sydän pumppaa verta ihmisen elimistössä pumppaa vesipumppu vettä akvaariossa. Näin veden – akvaarion elämännesteen – virtaus pysyy yllä. Hyvään vesipumppuun näin ollen kannattaa satsata. Vesipumpun kohdalla, jos missään akvaarion tekniikassa ei kannata kitsastella. Laadukkaatkaan vesipumput eivät kuitenkaan maksa omaisuuksia. Pahimmassa tapauksessa kuitenkin vesipumpun kohdalla vetäessä mutkia suoriksi riskeeraa koko akvaarionsa. On tärkeää myös valita akvaarioonsa sopivanlainen pumppu.

    Oikeanlaisen vesipumpun valinta akvaarioon

    Vesipumpun kokoa ja tyyppiä valitessa on useita tekijöitä, joita tulee ottaa huomioon. Ensinnäkin: millainen suodatusjärjestelmä on sopivin akvaarioon, jota olet suunnittelemassa? Suodattimen tyyppi määrittää paljon pumpun valintaa. Toinen merkittävä tekijä on virtausnopeus. Suolaisen veden kalojen akvaario vaatii suuremman virtausnopeuden kuin kasveja sisältävä akvaario. Kiinnitä tähänkin tarkkaa huomiota suunnitelmia tehdessäsi ja valitse akvaarion vesipumppu viisaasti. Vesipumppua valitessa on hyvä huomioida myös se, millainen putkijärjestelmä kokonaisuudessaan tulee olemaan ja miten suodatin tähän sijoittuu. Huomioi kokonaismatka, jonka pumpun täytyy akvaariovetesi liikuttaa! Ota huomioon myös mahdollisten muiden akvaarioon tulevien laitteiden vaikutus vesipumpun valintaan. Jotkin lisälaitteet saattavat käyttää vesipumppua virran lähteenään.

Aquarium-Plan-without-Unions-Small

    Akvaarion vesipumppu voidaan jaotella kahteen kategoriaan: veteen upotettaviin ja kuivilla käytettäviin malleihin. Upotettavien pumppujen etuna voidaan pitää, että ne pystytään tekemään hyvinkin pienikokoisiksi. Upotettavat mallit ovat toisaalta vesijäähdytteisiä, joten on otettava huomioon, että ne nostavat akvaarion veden lämpötilaa. Upotettavien mallien ensisijainen tarkoitus on pumpata vettä ylöspäin – kuivilla käytettävät pumput taas voivat imeä vettä myös alhaalta ylöspäin. Yleisesti ottaen kuivilla käytettävät pumput ovat tehokkaampia ja eräs niiden käyttämisen eduista on se, että ne ovat ilmajäähdytteisiä eivätkä siten nosta akvaarion lämpötilaa. Aloittelijalle voisi suositella upotettavaa pumppua käyttävää järjestelmää jo sen vuoksi, että pumpun ollessa akvaarion sisällä ovat vesivahingot epätodennäköisempiä. Akvaario vesipumppu kannattaakin valita huolella.

Miten ikinä osaan valita vesipumpun?

   aquarium_Eccoflow_5

Aloittelevalle akvaarioharrastajalle kaikkien näiden liikkuvien osien sovittaminen yhteen on varmastikin haasteellista. Akvaarion vesipumppu on yksi keskeisimmistä akvaarion järjestelmää ylläpitävistä teknisistä laitteista, joten sen valintaa ei kannata myöskään hätiköidä. Ylipäätään näiden kysymysten kanssa ei varsinkaan aloittelevan harrastajan kannata jäädä yksin. Akvaariovälineitä myyvistä liikkeistä neuvoja varmasti on saatavilla uteliaalle noviisille. Internetistä neuvoja saadessaan kannattaa muistaa suhtautua niihin terveellisellä varautuneisuudella, sillä koskaanhan ei voi tietää miltä pohjalta satunnainen kirjoittelija nettiin neuvojaan vuodattaa. Pitempään akvaarioita harrastaneelta tuttavalta aina kannattanee kysyä suosituksia. Kovin aloittelevan harrastajan silti lienee suositeltavaa pitäytyä akvaarioon upotettavissa pumpuissa, ihan jo pienemmän vesivahinkoriskin vuoksi ja näin myös kokonaisvesijärjestelmä pysyy kaiken kaikkiaan yksinkertaisempana.